19-12-05

Ontstaan van rugklachten

Eén van de belangrijkste oorzaken in het ontstaan van rugpijnen is een dagelijks “misbruik van de rug” in plaats van een een verantwoord gebruik van die rug.

Dagelijkse activiteiten zoals verkeerd tillen, langdurig zitten of (gebogen) staan kunnen leiden tot mechanische rugklachten.

Belangrijk hierbij is het onevenwicht tussen de belasting die men oplegt aan zijn rug en de fysieke belastingsgraad ervan.

* belasting: is onder andere afhankelijk van het te tillen gewicht, de duurtijd, de til-frequentie, de werkhouding, de aan- of afwezigheid van hulpmiddelen, de ergonomische lay-out van de werkpost, …

* belastingsgraad: een fit persoon kan een hogere fysieke belasting aan;

factoren die de belastingsgraad positief beïnvloeden: athletisch persoon, regelmatige afwisselende bewegingen, goed slaapsysteem (bed & matras), voldoende nachtrust, …

factoren die de belastingsgraad negatief beïnvloeden: bewegingsarmoede, onaangepast schoeisel of kledij, roken (slechtere voeding van de discus), stress, zwangerschap, depressie, obesitas, hogere leeftijd (osteoporose), …

Onder aspecifieke rugpijn verstaan we rugklachten die dikwijls terugkomen en afhankelijk zijn van de activiteiten van de rugpatiënt. Ze komen vaker voor bij mensen met een voortdurend zittend of staand beroep (secretaressen, vrachtwagenbestuurders, bandwerkers, …) en personen die frequent moeten tillen (verpleegkundigen, ...).

De oorzaak van deze rugklachten is soms moeilijk te achterhalen. Is het te wijten aan de werkbelasting? Langdurig ongunstige werkhouding? Onvoldoende recuperatie? Mineure aandoeningen in de discus? Problematiek met de facetgewrichten?

Ook onjuiste sportbeoefening en fitness onder slechte begeleiding kunnen leiden tot rug-klachten.

Een trauma (=ongeval) kan een primaire oorzaak van rugpijn zijn. In geval van een zwaar ongeval zal dit leiden tot instabiliteit van de rug, soms gepaard gaande met verlammings-verschijnselen in de onderste (paraplegie) of in de vier ledematen (quadriplegie). Operatief ingrijpen en/of revalidatie kan hier (deels) een oplossing bieden.

Frequenter zijn de herhaalde kleine beschadigingen (= microtraumata) die leiden tot chronische rugpijnen.

Niet mechanische rugpijn kan zijn oorzaak vinden in een ziekte elders in het lichaam. Bekend is dat gynecologische stoornissen (menstruatiepijnen, endometriose, baar-moederhalskanker,…), nierklachten, spijsverteringsaandoeningen, tumoren in de buikholte of bepaalde infecties (oa. tbc) kunnen leiden tot low back pain (LBP).

Een uitsluitings-diagnose moet door een arts gesteld worden. Dit onderwerp valt buiten het opzet van deze website.

Meer informatie omtrent dit onderwerp kan u vinden op Rugschool & Rughygiëne.

Gepost in Fysiologie |

De commentaren zijn gesloten.