21-05-06

Vakblad nieuws: "massage helpt"

COCHRANE ( DE MODERNE VERSIE VAN HET ORAKEL VAN DELPHI ) SPREEKT: "MASSAGE HELPT"


(A. Khan, Fysiotherapeut MCN, Amsterdam Noord en A. van Stegeren, Fysiotherapeut/Manueeltherapeut, Psycholoog aan de U.v.A., Amsterdam)


Doorgaans zijn publicaties in The Cochrane Library een schrik voor fysiotherapeuten. De conclusies van de systematische reviews laten over het algemeen een onbevredigend gevoel achter bij de prakticus: "de waarde van …vul maar in…..therapie is onvoldoende bewezen etc.". In het april nummer van The Cochrane Library echter wordt voorzichtig geconcludeerd dat massage therapie bij subacute en chronische aspecifieke lage rugklachten een gunstig effect heeft, vooral als het in combinatie met oefentherapie en voorlichting wordt gegeven. Er werden negen publicaties beoordeeld. Vijf publicaties hadden een hoge methodologische score. Eén van de onderzoeken liet zien dat het positief effect van massage bij patienten met chronische lage rugklachten, zelfs 1 jaar na behandeling waar te nemen was. Er wordt opgeroepen om meer onderzoek te doen naar massagetherapie!


Bron: Furlan AD, Brosseau L et al, Massage for low back pain ( Cochrane Review). In The Cochrane Library, 2, 2002

|

De commentaren zijn gesloten.