22-07-07

Werking van metamorfosemassage

Allereerst een uitleg waarom metamorfosemassage een aanraking is en niet een gewone stevige massage zoals bij bijvoorbeeld shiatsumassage, bindweefselmassage, ontspanningsmassage etc. We moeten ons realiseren dat de prenatale periode een periode is van uiterste kwetsbaarheid. Zo kwetsbaar dat, als we aan te raken zouden zijn, het heel gemakkelijk zou zijn om het lichaampje te verwonden. Alles is nog enorm zacht, dun en breekbaar. Als we daar een bindweefselmassage of andere "harde" massage op zouden toepassen dan is de kans groot dat het lichaampje gebroken wordt en daardoor overlijdt. We doen dat ook niet met jonge kinderen want ook bij hen is dat nog gevaarlijk.

Uiterst zachte aanraking kan enorm diep doorwerken wanneer het met volle aandacht en aanwezigheid gedaan wordt. Stevige massage kan lichamelijk diep doorwerken maar zachte aanraking kan gevoelsmatig ook heel diep doorwerken.

Omdat we werken met een uiterst kwetsbare periode is het ook belangrijk dat we uiterst zacht omgaan met die periode. Wanneer er zich lichamelijk spanningen voordoen is het niet eens nodig om daar een stevige massage op los te laten, zeker niet wanneer we ons die spanningen bewust zijn. Het kan dan al voldoende zijn om die spanning alleen maar zacht aan te raken.

Met zacht aanraken krijgt het aandacht en warmte. Het mag er dan zijn en daardoor is de belangrijkste stap gezet om het los te kunnen laten. Zo kunnen we onszelf bevrijden van spanningen, niemand anders dan wijzelf kan dat doen. Een harde massage kan ook goed werken maar dat is dan meer van toepassing wanneer de spanningen onbewust zijn. Dat betekent dat we de spanning heel bewust kunnen voelen en waar die zich precies afspeelt.


In de metamorfosemassage werken we dus met een uiterst zachte aanraking. Hierbij worden voeten, handen en hoofd aangeraakt. De voeten staan voor "beweging". Door de voeten te behandelen brengen we dus beweging tot stand, de energie wordt in beweging gezet. In de rechtervoet zijn de patronen aanwezig waarmee we op het moment werken; zij tonen wat we van ons leven maken. De massage begint ook met de rechter voet, daarna de linker. In de linker voet vinden we nog niet tot uitdrukking gebrachte patronen waarmee we het leven binnen kwamen.

De handen staan voor "doen". Bij de handen wordt dat wat in beweging is gebracht uitgedrukt in handelen. De aanraking op de handen leert ons als het ware om dat wat in beweging is gebracht, om te zetten in daden. De handen corresponderen meer met het hart. Via ons hart kunnen we gehoor geven aan dat wat er in beweging is gebracht. We leren de emoties en gevoelens die los komen te hanteren en ze om te zetten in daden. De levenskracht raakt ons hart en daarmee het vermogen lief te hebben.

Het hoofd staat voor denken. In het hoofd komt het bewegen en handelen samen en wordt geïintegreerd in ons leven. Het hoofd heeft het vermogen om, dat wat los komt door de voeten en wat gestructureerd is door de handen, geestelijk te verwerken. Het hoofd zet alles weer op een rijtje en integreert het in ons leven.

Gepost in Massage Vormen |

De commentaren zijn gesloten.